Integritetspolicy

Inspolight (Nordensten Lift AB) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för: www.inspolight.se | woocommerce och shipmondo.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Kontaktinformation: namn, e-postadress
  • Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Samt teknisk information om enheterna du använder.
  • Cookies: se vår information om cookies

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du besöker vår webbplats och genomför ett köp.

Hur vi använder personuppgifterna

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke. 

Dina rättigheter

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en läslig kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss på e-postadressen kontakt@inspolight.se för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv, under förutsättning av köp, leverans, betalning och eventuell retur med återbetalning är slutfört.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen eller om du har klagomål på vår behandling av personuppgifter, det gör du på e-post kontakt@inspolight.se eller telefon 018 472 66 00. 

Denna integritetspolicy är baserad på en mall för en enkel integritetspolicy från gdprcontrol.se

Varukorg

Välkommen till Inspolight Vi använder cookies för att ge dig ett anpassat och bättre innehåll på vår webbplats samt marknadsföring. Tryck på Acceptera för att samtycka till vår användning av cookies.  Lär dig mer

Rulla till toppen